Anders Hagen

Denne siden viser opplysninger om Anders Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Hagen
NSD id-nummer: 2121
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1979
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1979
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1979 1986
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1979 1992