Martin Bjerke

Denne siden viser opplysninger om Martin Bjerke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Bjerke
NSD id-nummer: 21211
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 1985
1988 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Førstekonsulent 1988 1989
1993 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Førstekonsulent 1988 1993