Dag Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Dag Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Johnsen
NSD id-nummer: 21271
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Saksbehandler 1990
1991 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Saksbehandler 1990
1991 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1990
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1991
1991 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1991
1992 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Saksbehandler 1990
1992 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1990
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Saksbehandler 1991
1992 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1991
1993 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1990
1993 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1991
1994 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1990
1994 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1991
1995 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Saksbehandler 1991 1995