Solveig Svardal

Denne siden viser opplysninger om Solveig Svardal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Svardal
NSD id-nummer: 21307
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1991 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1992 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1993 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1994 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1995 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1996 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Stipendiat 1990
1997 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 822 Rådgiver 1990 1997
1997 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 822 Rådgiver 1997