Ingjald Ørbeck Sørheim

Denne siden viser opplysninger om Ingjald Ørbeck Sørheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingjald Ørbeck Sørheim
NSD id-nummer: 2134
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Kartrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1981 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1976
1981 Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1983 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980