Jahn Åge Breivik

Denne siden viser opplysninger om Jahn Åge Breivik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jahn Åge Breivik
NSD id-nummer: 21377
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1992 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1993 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1994 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990