Frank Hind

Denne siden viser opplysninger om Frank Hind fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frank Hind
NSD id-nummer: 21419
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Førstefullmekti 1989
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Førstefullmekti 1989