Gurli Gleditsch

Denne siden viser opplysninger om Gurli Gleditsch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gurli Gleditsch
NSD id-nummer: 2147
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens attføringsinstitutt i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Assisterende Overlege 1973 1980
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1977 1981
1980 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1973
1980 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1973
1980 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1975 1980
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Assisterende Overlege 1979
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1977 1981
1981 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1973
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Assisterende Overlege 1973
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Assisterende Overlege 1979
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Assisterende Ove 1978 1982
1985 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ass. Overlege 1983
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984
1986 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ass. Overlege 1983
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1984