Christine Nordhagen

Denne siden viser opplysninger om Christine Nordhagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christine Nordhagen
NSD id-nummer: 2151
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1981 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1984 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1985 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1986 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1986 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1987 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1988 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1986 1988
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977 1989
1990 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1986 1990
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977 1992
1993 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1992