Anne Vik

Denne siden viser opplysninger om Anne Vik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Vik
NSD id-nummer: 2152
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1911 Husmor 1977
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Husmor 1976 1981
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1911 Leder 1981 1981
1981 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1911 Husmor 1977
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Husmor 1976 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Bonde 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Bonde 1978 1982
1982 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Bonde 1977 1982
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Leder 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Leder 1981
1985 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1984 1988
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1989
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Bonde 1991
1992 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1911 Bonde 1984 1992
1992 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Bonde 1991
1993 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Bonde 1991
1993 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1911 Bonde 1992
1994 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1911 Fylkespolitiker 1994
1994 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Fylkespolitiker 1991
1994 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1911 Fylkespolitiker 1992
1995 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1911 Fylkespolitiker 1994
1995 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1911 Fylkespolitiker 1991
1995 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1911 Fylkespolitiker 1992
1996 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1911 Fylkespolitiker 1994
1996 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1911 Fylkespolitiker 1992 1996
1997 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1911 Fylkespolitiker 1994