Roald Sætre

Denne siden viser opplysninger om Roald Sætre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roald Sætre
NSD id-nummer: 2155
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Forsker 1979
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Forsker 1979
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Forsker 1979 1982
1983 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forsker 1979 1983
1986 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986
1987 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986
1988 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986
1989 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986