Peter Hallaråker

Denne siden viser opplysninger om Peter Hallaråker fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Hallaråker
NSD id-nummer: 2156
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Førsteamanuensis 1978 1982
1983 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Førsteamanuensis 1978 1983
1992 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1519 Førsteamanuensi 1992
1993 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1519 Førsteamanuensi 1992
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1519 Førsteamanuensi 1994
1996 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1519 Førsteamanuensi 1992 1996
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1519 Førsteamanuensi 1994