Jan Abrahamsen

Denne siden viser opplysninger om Jan Abrahamsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Abrahamsen
NSD id-nummer: 2158
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1980 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Byråsjef 1978
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1981 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Byråsjef 1978
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979 1982
1982 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektø 1977
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektø 1982
1983 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1982
1990 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Flomtiltaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Flomtiltaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1997