Per Døvle

Denne siden viser opplysninger om Per Døvle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Døvle
NSD id-nummer: 21616
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1993 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991