Synneva Vethe

Denne siden viser opplysninger om Synneva Vethe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Synneva Vethe
NSD id-nummer: 21657
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direksjonssekre 1990
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direksjonssekre 1990
1997 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrasjons 1997