Jorunn Christensen

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Christensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Christensen
NSD id-nummer: 2166
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Org.Sekretær
1980 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorfullmektig
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Org.Sekretær
1981 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorfullmektig
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Distriktssekretæ 1978 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Organisasjonssekr 1978 1983
1984 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1984 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1985 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1985 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1986 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1986 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1987 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Saksbehandler 1984
1987 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Saksbehandler 1984
1988 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Saksbehandler 1984
1988 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Saksbehandler 1984