Trond Helleland

Denne siden viser opplysninger om Trond Helleland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trond Helleland
NSD id-nummer: 21688
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 619 Student 1990
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 619 Student 1990
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 619 Student 1990
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 602 Student 1990
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 602 1994
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 602 1990
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 602 1994
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 602 1994
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 602 1994