Bernt H. Lund

Denne siden viser opplysninger om Bernt H. Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt H. Lund
NSD id-nummer: 2170
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Finansrådmann 1980 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Finansrådmann 1978 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Finansrådmann 1978 1983
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1989 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Departementsråd 1989
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1990 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Departementsråd 1989
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1985
1993 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Ambassadør 1993
1994 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv Ambassadør 1993
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv Ambassadør 1994
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Ambassadør 1994
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Ambassadør 1994