Olav Hesjedal

Denne siden viser opplysninger om Olav Hesjedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Hesjedal
NSD id-nummer: 2171
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 821 Undervisningsleder 1979
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 821 Undervisningsleder 1978
1980 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Undervisningsleder 1977
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 821 Undervisningsleder 1979
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 821 Undervisningsleder 1978
1981 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Undervisningsleder 1977
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 821 Rektor 1979 1982
1982 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Dosent 1977 1982
1994 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 821 Rektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 821 Rektor 1994
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 821 Rektor 1996
1996 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 821 Rektor 1994
1997 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 821 Rektor 1996
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 821 Rektor 1994