Tor Gunnar Heggberget

Denne siden viser opplysninger om Tor Gunnar Heggberget fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Gunnar Heggberget
NSD id-nummer: 21730
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1653 Forsker 1990
1991 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1653 Forsker 1990
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1653 Forsker 1990 1992