Tor Kobberstad

Denne siden viser opplysninger om Tor Kobberstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Kobberstad
NSD id-nummer: 21761
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Adm. Direktør 1990
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Adm. Direktør 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Adm. Direktør 1990
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Adm. Direktør 1990
1994 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 104 Viseadm Direkt 1994
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Viseadm Direkt 1990
1995 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 104 Viseadm. Direkt 1994
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Viseadm. Direkt 1990
1996 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 104 Viseadm. Direkt 1994
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Viseadm. Direkt 1990
1997 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 104 Viseadm. Direkt 1994
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Viseadm. Direkt 1990