Sven Ole Fagernes

Denne siden viser opplysninger om Sven Ole Fagernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven Ole Fagernes
NSD id-nummer: 21769
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Regjerings 1988
1989 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Regjerings 1988
1990 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Regjerings 1988
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Regjerings 1988
1992 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Regjerings 1988 1992
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Regjeringsadvok 1996