Trygve Breiteig

Denne siden viser opplysninger om Trygve Breiteig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Breiteig
NSD id-nummer: 2177
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Førsteamanuensis 1978 1982
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1001 Rektor 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Rektor 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Rektor 1988 1990
1992 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1992
1993 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1992
1994 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1992
1995 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1992
1996 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1992