Ole Rømer Sandberg jr.

Denne siden viser opplysninger om Ole Rømer Sandberg jr. fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Rømer Sandberg jr.
NSD id-nummer: 2183
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Direktør
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Direktør
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1981 1981
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1978 1982
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1983
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1978 1986
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984 1987
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1978 1990