Karen B. Helle

Denne siden viser opplysninger om Karen B. Helle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen B. Helle
NSD id-nummer: 2186
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Dosent 1974 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Dosent 1982 1982
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Dosent 1982 1983
1983 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Dosent 1974 1984
1985 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1982 1985
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Professor 1988
1989 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Professor 1988
1990 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Professor 1988
1991 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Professor 1988
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Professor 1988