Anna Nannestad Nicolaysen

Denne siden viser opplysninger om Anna Nannestad Nicolaysen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Nannestad Nicolaysen
NSD id-nummer: 2189
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sykehusbibliotekar 1978 1980
1983 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bibliotekar 1978 1984
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Bibliotekar 1984
1984 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bibliotekar 1978 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Bibliotekar 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Bibliotekar 1984
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Bibliotekar 1984
1987 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bibliotekar 1978 1987