Elisabeth Koren

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Koren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Koren
NSD id-nummer: 21921
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Daglig Leder 1989
1991 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Daglig Leder 1989
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Daglig Leder 1989
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1996
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1996
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1996
1997 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1996