Tonje Meinich

Denne siden viser opplysninger om Tonje Meinich fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tonje Meinich
NSD id-nummer: 21993
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Statsselskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 1990
1991 Statsselskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 1990
1994 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1994
1994 Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1994
1995 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1994
1995 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1995
1995 Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1994
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1995
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1995