Inger Marie Føyner

Denne siden viser opplysninger om Inger Marie Føyner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Marie Føyner
NSD id-nummer: 21997
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1991 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1992 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1992 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Skoleboksjef 1991
1993 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Skoleboksjef 1991 1993
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Avdelingssjef 1991 1996