Ivar Johansen

Denne siden viser opplysninger om Ivar Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Johansen
NSD id-nummer: 22
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefsredaktør 1980
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980 1981
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980 1981
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefsredaktør 1980
1984 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980
1985 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980
1987 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980
1988 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Sjefredaktør 1980