Toril Øie

Denne siden viser opplysninger om Toril Øie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toril Øie
NSD id-nummer: 22003
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1988
1988 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Oversykepleier 1981
1989 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lovrådgiver (Fu 1988
1990 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lovrådgiver (Fu 1988
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lovrådgiver (Fu 1988
1992 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lovrådgiver (Fu 1988 1992
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste Vanlig medlem I statsråd 219 Lovrådgiver 1997