Gunnhild Systad

Denne siden viser opplysninger om Gunnhild Systad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnhild Systad
NSD id-nummer: 22067
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1432 Fylkeskonservat 1990
1991 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1432 Fylkeskonservat 1990
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1432 Fylkeskonservat 1990 1992
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1432 Fylkeskonservat 1990 1996