Eivind Dale

Denne siden viser opplysninger om Eivind Dale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Dale
NSD id-nummer: 22122
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Byråsjef 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Byråsjef 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Byråsjef 1990
1993 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1993
1994 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1993
1995 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1993
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1995
1996 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1993
1996 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1995
1997 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1993 1997
1997 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1995