Tove Stang Dahl

Denne siden viser opplysninger om Tove Stang Dahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Stang Dahl
NSD id-nummer: 2216
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førsteamanuensis 1978
1981 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førsteamanuensis 1978
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førsteamanuensis 1978 1982
1982 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982 1982
1984 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1984
1985 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1984
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Professor 1989
1990 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Professor 1989
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Professor 1989
1992 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Professor 1989