Ragnhild Kjelkevik

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Kjelkevik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Kjelkevik
NSD id-nummer: 22177
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1990