John G. Bernander

Denne siden viser opplysninger om John G. Bernander fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John G. Bernander
NSD id-nummer: 22213
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Statssekretær 1990
1995 Barnefamilieutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Adm. Direktør 1995
1996 Barnefamilieutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Adm. Direktør 1995