Magne Skodvin

Denne siden viser opplysninger om Magne Skodvin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Skodvin
NSD id-nummer: 2223
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1980 Det Krigshistoriske råd Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Professor
1981 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1981 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981 1981
1982 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1983 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1984 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1985 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1986 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1987 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979