Arild Kvamme

Denne siden viser opplysninger om Arild Kvamme fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Kvamme
NSD id-nummer: 22246
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstekonsulent 1990
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstekonsulent 1990
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstekonsulent 1990