Terje Wester

Denne siden viser opplysninger om Terje Wester fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Wester
NSD id-nummer: 22249
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Disponent 1990
1991 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Disponent 1990
1992 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Disponent 1990
1993 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Disponent 1990
1994 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Disponent 1990
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Disponent 1990