Eva R. Karal

Denne siden viser opplysninger om Eva R. Karal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva R. Karal
NSD id-nummer: 22303
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1991 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1991
1991 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1990 1991
1992 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1991
1995 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1995
1996 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1995
1997 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1995