Helene Marie Wilberg

Denne siden viser opplysninger om Helene Marie Wilberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helene Marie Wilberg
NSD id-nummer: 22313
Fødselsår: 1969
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Student 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Student 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Student 1990