Randi Karlstrøm

Denne siden viser opplysninger om Randi Karlstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Karlstrøm
NSD id-nummer: 22328
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Jordbrukssjef 1990
1991 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Jordbrukssjef 1990
1992 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1992 Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1993 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1993 Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1994 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1994 Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994