Ragnvald Harry Solstrand

Denne siden viser opplysninger om Ragnvald Harry Solstrand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnvald Harry Solstrand
NSD id-nummer: 2234
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 228 Forskningssjef 1978 1982
1984 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Forskningssjef 1984
1985 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Forskningssjef 1984
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 228 Forskningssjef 1982 1986
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 228 Forskningssjef 1982 1990
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Forskningssjef 1990
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Forskningssjef 1990
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Forskningssjef 1990 1992
1994 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 228 Forskningssjef 1982 1994