Gro Beate Vige

Denne siden viser opplysninger om Gro Beate Vige fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Beate Vige
NSD id-nummer: 22345
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990