Ingvild Broch

Denne siden viser opplysninger om Ingvild Broch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingvild Broch
NSD id-nummer: 2238
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1902 Amanuensis
1981 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1902 Amanuensis
1982 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Amanuensis 1978 1982
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Amanuensis 1982 1982
1982 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Amanuensis 1982 1982
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Amanuensis 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Amanuensis 1982
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Førsteamanuensis 1985
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Førsteamanuensis 1982
1986 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Førsteamanuensis 1985
1987 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Førsteamanuensi 1985
1988 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Førsteamanuensi 1985
1989 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Førsteamanuensi 1985 1989
1994 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forskningsdirek 1994
1995 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forskningsdirek 1994
1996 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forskningsdirek 1994
1997 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forskningsdirek 1994