Kristin Brobakke

Denne siden viser opplysninger om Kristin Brobakke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Brobakke
NSD id-nummer: 22462
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 0 1989
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1991 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1992 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1993 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1993 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1994 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991