Knut-Ole Brynildsen

Denne siden viser opplysninger om Knut-Ole Brynildsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut-Ole Brynildsen
NSD id-nummer: 22468
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1991 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1992 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1993 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1992 1996
1996 Brukerrådet for Statnett SF Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1996
1997 Brukerrådet for Statnett SF Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1996