Herbjørg Valvåg

Denne siden viser opplysninger om Herbjørg Valvåg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Herbjørg Valvåg
NSD id-nummer: 22479
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Fagsjef 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Fagsjef 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Fagsjef 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Fagsjef 1990
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Prosjektleder 1990 1994