Vesla Vetlesen

Denne siden viser opplysninger om Vesla Vetlesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vesla Vetlesen
NSD id-nummer: 2251
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1982 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Sekretær 1978 1982
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1984
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1988 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1988