Sten Lundbo

Denne siden viser opplysninger om Sten Lundbo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sten Lundbo
NSD id-nummer: 2252
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1981 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1990 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1991 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990